Gwedd Hudol Asmodeus

€ 39 € 45 -14% ODDI

Pecyn Power

Gwedd Hudol Asmodeus

0 gwylio'r eitem hon.
€ 39 € 45 -14% ODDI

Pecyn Power

Disgrifiad Cynnyrch

Defnyddiwch egni pŵer Asmodeus yn eich bywyd gyda'r cychwyn hwn.

Mae Asmodeus yn ysbryd arbennig iawn gydag egni cryf a phenodol a fydd yn eich helpu bob dydd os cewch eich cychwyn iddo.

Mae aliniadau'n gwneud newidiadau mawr i'ch lefelau egni trwy gyfuno'ch lefelau egni â'r ysbryd a ddewisoch
Bydd hyn yn caniatáu ichi fanteisio'n uniongyrchol ar y pwerau gwirodydd a'u defnyddio er eich lles chi.

Mae'n hysbys bod yr aliniadau'n bwerus iawn a pho fwyaf o aliniadau y byddwch chi'n eu cymryd, y mwyaf o bwerau y gallwch chi eu defnyddio. Maent yn cyfuno'n berffaith ac yn gallu creu pwerau newydd, penodol nad ydynt wedi'u rhestru fel pwerau ysbryd arbennig. Po fwyaf o wirodydd rydych chi'n cyd-fynd â nhw, y cryfaf y bydd y pwerau'n eu cael wrth iddyn nhw gyfoethogi ei gilydd

Byddwch yn gallu galw ar yr ysbryd(ion) bob tro y byddwch angen eu cymorth. Nhw fydd eich ffrind a'ch cydymaith oes.
Unwaith y bydd y 21 diwrnod o aliniad wedi'i orffen byddwch yn derbyn gair pŵer penodol a fydd fel rhif ffôn uniongyrchol, preifat a ddefnyddiwch i alw presenoldeb eich ysbryd fel y bydd yn eich helpu a'ch cynorthwyo. Mae pob gair pŵer yn unigryw ar gyfer pob ysbryd a pherson. Nid oes unrhyw eiriau pŵer union yr un fath. Mae'r geiriau pŵer hyn yn cael eu rhoi i ni yn uniongyrchol o'r ysbryd ar ôl i ni gwblhau'r 7 defod agoriadol i chi.

Mae hyn yn hawdd iawn i'w wneud a gellir ei ddefnyddio gan bawb. Nid oes unrhyw beryglon nac anfanteision pan fyddwch chi'n cyd-fynd ag ysbryd penodol. Mae'r aliniadau hyn yn gwbl ddiogel ac yn hynod bwerus.

Mae gwybod bod rhywbeth mwy, mwy pwerus a doethach na chi yn gwylio drosoch chi a bydd yn gofalu am eich anghenion pryd bynnag y byddwch angen ei bwerau yn rhoi teimlad sy'n bwerus iawn ac yn ddymunol iawn. Mae hyn oherwydd gwybod hynny
mae rhywbeth yn gwylio drosoch yn rhoi'r sicrwydd ichi y bydd eich anghenion yn cael eu diwallu pryd bynnag y bydd angen ei bwerau arnoch.

Mae hyn yn ddyledus i'r ffaith fod rhywun yn ymwybodol o'r ffaith bod rhywbeth yn edrych drostynt ac yn gwylio drostynt.

Wrth i amser fynd heibio, byddwch yn gwella mewn amrywiaeth o ffyrdd, a bydd y galluoedd y mae'r ysbryd yn eu rhoi i chi, maes o law, yn dewch i ddod yn rhan annatod o bwy ydych chi.

O ystyried bod hyn yn rhywbeth y gall pawb ei wneud, beth ydych chi'n aros amdano er mwyn cydamseru â'r ysbryd rydych chi wedi'i ddewis?

Os ydych am brofi grym llawn yr ysbryd hwn, rydym yn argymell eich bod yn cael y cychwyn ynghyd â grimoire yr ysbryd. Bydd y grimoire yn rhoi set o fantras pwerus iawn y gellir eu defnyddio mewn sefyllfaoedd penodol iawn, gan ganiatáu ichi gyrraedd eich nod yn gyflymach ac mewn llai o amser. Gwnaethom gynnig bwndel arbennig y gallwch ei brynu o'r detholiad.

Pwerau Asmodeus:

Os ydych chi'n hoffi chwarae gemau loteri, casino, Lotto, EuroMillions, Thunderball, Lotto HotPicks, EuroMillions HotPicks, Set For Life, y Loteri Genedlaethol, InstantsPowerBall, MegaMillions, SuperEnaLotto, ac ati ... Asmodews yw'r ysbryd y mae angen i chi ei gynyddu eich lwc yn y gemau hyn.

As brenin pleser a gemau bydd yn eich cynorthwyo trwy'r amser pan fyddwch chi'n chwarae'r gemau hyn. Nid yw hyn yn golygu y byddwch chi'n ennill bob tro ond bydd Asmodeus yn cynyddu eich lwc amser mawr.

Mae Asmodeus hefyd yn darparu pleserau bywyd i chi. Fe all gael pa bynnag bleser rydych chi ei eisiau. Mae'n ysbryd heriol ond gyda'r cychwyn i'w bwerau, bydd yn hawdd gweithio gydag ef

Asmodews roedd o urdd Seraphim ac mae'n llywodraethu nifer o feysydd pleser, gan gynnwys gamblo.

Sut mae'n gweithio'n union?

Bydd angen i chi ailadrodd Enn gyfrinachol Asmodews  3 - 6 neu 9 gwaith y dydd am 21 diwrnod yn dal y cerdyn cychwyn. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gwneud 9 defod arbennig i'ch cychwyn chi ym mhwerau arbennig Asmodews . Pan ddaw'r cylch 21 diwrnod i ben byddwch yn gallu defnyddio pwerau Asmodews  pryd bynnag y mae eu hangen arnoch chi.

Gallwch ddefnyddio’r pwerau ysbryd i wella'ch bywyd neu i helpu eraill. Unwaith wedi cychwyn chi sydd i benderfynu sut a phryd rydych chi am ddefnyddio'ch pwerau sydd newydd eu caffael.

Ar ôl ei brynu byddwch yn derbyn y dadlwythiad sy'n cynnwys ffeil sain gyda'i cyfrinachol Enn (mantra) llyfryn pdf o 12 tudalen gyda chyfarwyddiadau, cerdyn cychwyn a ffeil txt gyda mwy o fanylion. (ar gael yn Saesneg yn unig)

Mae ein holl gychwyniadau yn ddi-risg. Maent i gyd yn cael eu profi gan y 5 meistr, ein tîm o 10 profwr beta preswyl a dros 120 o brofwyr gwirfoddol o bob cwr o'r byd. Ni fyddwch yn gwneud unrhyw gytundebau, nid oes raid i chi roi eich enaid na dim byd tebyg. Byddwch yn rhydd i brofi a defnyddio'r pŵer yr ysbryd hwn.

Y teimladau y mae ein profwyr beta a brofwyd yn ystod wythnos gyntaf y cychwyn yw un neu nifer o'r canlynol:

teimlo presenoldeb, symud cysgodion yng nghornel fy llinell o olwg, trafferth cysgu, cyfathrebu, brain o unman Breuddwydion i fod yn fwy dwys a byw, Emosiwn cadarnhaol, ymdeimlad o bŵer, Math o gyflwr sy'n llifo, lleihad mewn pryderon, mwy o fewnol cryfder, Yn curo mewn clustiau, ac ati.

Mae hyn yn hollol normal pan fyddwch chi'n dechrau'r cychwyniadau ac nid ydyn nhw'n ddim byd i boeni amdano. Bydd y symptomau hyn i gyd yn diflannu pan fydd y mae cychwyn yn cael ei wneud a phrofiadau cadarnhaol yn cynyddu. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiadau profwr beta ar ein blog